Marnix Reijmerink - de ontwikkeling van mensen is wat mij drijft

Het is mijn passie om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar balans in hun leven en in hun werk. Samen kijken we naar patronen zoals deze op de levenslijn van mensen zijn ontstaan. Waar deze patronen belemmerend werken proberen we er samen nieuwe betekenis aan te geven.

Marnix Reijmerink

Waarom?

Waarom?

Mensen willen ertoe doen. Voor mij betekent dat dat ik een belangrijke bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van mensen. Als executive en secure base coach ben ik betrokken bij de ontwikkeling van professionals en teams op alle niveaus die vragen hebben over zichzelf, hun functioneren en eigen ontwikkeling. Ik geloof dat ik met mijn werk kan helpen te zoeken naar antwoorden op deze vragen.

Hoe?

Hoe?

Door middel van ontmoeting en dialoog probeer ik de werkelijkheid zoals mensen deze ervaren in kaart te brengen. Ik probeer samen patronen te ontdekken zoals deze op de levenslijn van mensen zijn ontstaan. Waar deze patronen belemmerend werken proberen we er nieuwe betekenis aan te geven. Bewustwording met betrekking tot het eigen gedrag is de sleutel tot verandering. Kiezen voor Reijmerink Coaching betekent werken aan die bewustwording en verandering.

Wat?

Wat?

Ik richt me op individuele professionals, managers en teams. In mijn werk heb ik een bijzondere focus op veerkracht en (persoonlijk) leiderschap. Ik hou me bezig met zingevings- en motivatievraagstukken, veranderkundige vraagstukken en vragen rondom leiderschapsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.